top of page
Man biking in Vietnamese countryside

01

Học kết nối với thiên nhiên

Hòa mình hoàn toàn vào thiên nhiên, với ranh giới mờ nhạt giữa không gian trong nhà và ngoài trời, cho phép người cắm trại trải nghiệm trọn vẹn vị trí của mình trong sự đa dạng sinh học phong phú của thế giới tự nhiên. Thông qua sự kết nối này, các trại viên học cách quan tâm sâu sắc đến thế giới xung quanh và trở thành người quản lý hành tinh của chúng ta.

02

Học tôn trọng văn hóa

Chúng tôi tin rằng sự đa dạng của các nền văn hóa trong cộng đồng của chúng ta cần được tôn trọng và thấu hiểu sâu sắc. Bali mang đến nền văn hóa và truyền thống vô cùng phong phú được tích hợp vào trải nghiệm học tập của Trại Xanh.

Donations
Asian woman holding a hand of bananas

03

Học kết nối với con người và xã hội

Việc điều hướng thế giới nội tâm có thể khó khăn và khó hiểu hơn việc bị lạc và tìm đường ra khỏi khu rừng rậm rạp. Thông qua một loạt trải nghiệm, các trại viên có thể phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về bản thân và những người khác, từ đó tạo được sự kết nối cần thiết làm nền tảng cho một cuộc sống bình an và cân bằng thân - tâm - trí. 

04

Học về phát triển bền vững bằng trải nghiệm thực tế

Chương trình của Trại xanh BAKY được thiết kế dựa trên các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc củng cố chương trình giảng dạy của trại như một khuôn khổ thống nhất nhằm nâng cao hiểu biết về các thách thức bền vững và giúp chúng ta trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm hơn.

Harvesting Vegetables
bottom of page