top of page

Giải thưởng WECARE by TGW

"WeCare Awards" là giải thưởng thường niên do Cộng đồng Phụ nữ và Phát triển The good WE bình chọn, nhằm tôn vinh những người phụ nữ có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng cũng như chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng từ họ. 

  • Giải thưởng Nhân vật Truyền cảm hứng

  • Giải thưởng Nữ lãnh đạo vì Cộng đồng

  • ​Giải thưởng Women in STEM lĩnh vực nghiên cứu khoa học

Call 

08 6986 8390

Email 

Follow

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page