top of page

RISE

RISE - dự án nâng cao nhận thức và hỗ trợ phụ nữ đối mặt với các vấn đề đe dọa đến sức khỏe tinh thần của họ tại nơi làm việc như bất công, bóc lột sức lao động, quấy rối, bắt nạt, v.v. , qua đó trao quyền và khuyến khích sự đóng góp của phụ nữ tại nơi làm việc.

Vì sao RISE ra đời?

Theo báo cáo Women @ Work của Deloitte công bố vào tháng 4/2023, sức khỏe tâm thần là mối quan tâm hàng đầu của phụ nữ tại nơi làm việc, đặc biệt dưới tác động của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều phụ nữ cảm thấy họ không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ về mặt tinh thần từ người sử dụng lao động, đồng thời, nhiều phụ nữ cảm thấy không thoải mái khi nói về những thách thức về sức khỏe tâm thần của họ tại nơi làm việc. Hơn bốn trong số 10 (44%) phụ nữ cho biết đã từng bị quấy rối và/hoặc bắt nạt, nhưng hơn một nửa số phụ nữ từng trải qua những hành vi này không cảm thấy thoải mái khi báo cáo với chủ lao động của họ, thay vào đó, họ chịu đựng trong im lặng.

 

Đứng trước thực trạng đó, ý tưởng về RISE đã ra đời - dự án nâng cao nhận thức và hỗ trợ phụ nữ đối mặt với các vấn đề đe dọa đến sức khỏe tinh thần của họ tại nơi làm việc như bất công, bóc lột sức lao động, quấy rối, bắt nạt, v.v. , qua đó trao quyền và khuyến khích sự đóng góp của phụ nữ tại nơi làm việc.

Dự án tập trung xây dựng các kênh truyền thông hiệu quả và tổ chức các sự kiện nhằm cung cấp thông tin hữu ích về chủ đề trên, đồng thời xây dựng mạng lưới kết nối các chuyên gia, tổ chức (trong lĩnh vực tâm lý, pháp luật, trao quyền cho phụ nữ, tổ chức lao động, v.v.) nhằm sơ cứu, tư vấn, hỗ trợ phụ nữ cần giúp đỡ khi gặp khó khăn trong công việc ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.

Mục tiêu của RISE là gì?

 

RISE hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững bao gồm SDG 3 (Sức khỏe tốt và Hạnh phúc), SDG 5 (Bình đẳng giới) và SDG 16 (Hòa bình, Công lý và Thể chế vững mạnh), RISE đặt mục tiêu có tối thiểu 50 chuyên gia tham gia mạng lưới RISE, tiếp cận 100.000 người và hỗ trợ trực tiếp khoảng 500 người mỗi năm.

RISE hoạt động thế nào?

Nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần của phụ nữ tại nơi làm việc:

● Chia sẻ thông tin, kiến thức, những câu chuyện về tầm quan trọng và tác động của sức khỏe tâm thần của phụ nữ tại nơi làm việc.

● Đưa ra các dấu hiệu nhận biết và cách ngăn chặn hoặc xử lý các vấn đề đe dọa sức khỏe tâm thần của phụ nữ tại nơi làm việc như bất công, ngược đãi, quấy rối, bắt nạt, v.v.

● Cung cấp thông tin về quyền lợi hợp pháp và sự hỗ trợ của các tổ chức, mạng lưới dành cho lao động nữ để trao quyền và khuyến khích họ chủ động lên tiếng, tự bảo vệ mình và tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.

- Xây dựng và phát triển mạng lưới chuyên gia để sơ cứu, tư vấn và đồng hành với những người phụ nữ cần giúp đỡ về các vấn đề sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc:

● Tạo dựng mạng lưới chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực tâm lý, luật lao động, trao quyền cho phụ nữ, quản trị nhân sự, phát triển cá nhân, v.v. tư vấn, đồng hành cùng những phụ nữ gặp khó khăn tại nơi làm việc ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe tinh thần của họ.

● Kích hoạt đường dây nóng để người cần giúp đỡ có thể liên hệ ngay với RISE trong trường hợp khẩn cấp.

bottom of page