top of page
Volunteer Team

Greeneurship 

"Xanh chủ" là tinh thần xuyên suốt các chương trình giáo dục của The good WE dành cho Thanh thiếu niên về môi trường sống, biến đổi khí hậu, năng lượng sạch bằng hình thức thông qua các hoạt động trải nghiệm, từ đó đề xuất giải pháp cho các thách thức nói trên. 

BAKY Nature Retreat

The good WE có các chương trình Nature Retreat và Family Retreat dành cho các gia đình, đội nhóm và đoàn thể trong cả năm. Chương trình được thiết kế dựa trên nhu cầu của bạn, hãy liên hệ với TGW để được tư vấn cụ thể nhé!

bottom of page