Services I Offer

Personalized Care and Guidance

Ducks Over the Lake

Know one helps one

​Biết một người, hãy giúp một người!

Một dự án thú vị của TGW Team. Bạn chỉ cần là chính bạn để có thể giúp đỡ một ai đó! Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng tham gia.
An interesting project of TGW Team. You just need to be yourself to be able to help someone! Please contact us to join.
Email: wecare@thegoodwe.com

IMG-1979.JPG

TGW's Happy Garden

Connection of people with good energy

Hãy để suy nghĩ và hành vi tích cực dẫn lối. Gặp gỡ với nhưng người tích cực, vui vẻ, yêu đời trong không gian trà chiều của TGW. Chúng tôi sẽ cung cấp lịch chi tiết tại phần Sự kiện.
Let positive thoughts and behaviors lead the way. Meet with positive, happy, loving people in the afternoon tea space of TGW. We will provide a detailed calendar in the Events section.

IMG-1975.JPG

The good WE Retreat

A Happier, Healthier You

"Hành trình kết nối bản thân" trong 3 ngày cuối tuần cùng các chuyên gia của TGW.
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể!
"A journey to connect with yourself" in three days under guidance of TGW's experts. Please contact us for specific consultation!
Email: wecare@thegoodwe.com

 
Hiện chưa có dịch vụ để đặt. Vui lòng kiểm tra lại sau.